Apmaksa un atgriešana

Apmaksas veids

SIA «Studio Freestyle»
Reģ. Nr. 40003727145
Jur. Adres.: Ierēdņū 2-19, Rīga, LV-1013, Latvija.
CITADELE BANKA A/S
LV75PARX0003782350004

PREČU ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

Patērētāj!

(Patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci, pakalpojumu, digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību).

Saskaņā ar:

Patērētāju tiesību aizsardzības likums. LV likums. Latvijas Vēstnesis Nr. 104/105, 01.04.1999;

Ministru Kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”. LV likums. Latvijas Vēstnesis Nr. 102, 28.05.2014.

SIA «STUDIO FREESTYLE», rūpējoties par godprādīgu un godīgu komercpraksi, informē, ka Iegādājoties preci www.tribal.lv internetveikalā Jūs variet izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

Atteikuma tiesību izmantošana:

 • Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē “paziņošanu” par atteikšanos no pasūtījuma, proti, “paziņojuma par atteikumu” iesniegšanu vai nosūtīšanu SIA «STUDIO FREESTYLE»;
 • Atteikšanās paziņošanai patērētājs var izmantot SIA «STUDIO FREESTYLE» nodrošinātu un patērētāja aizpildītu “preču atgriešanas veidlapu”
 • Svarīgi! Atteikuma tiesības ir izmantotas, ja “paziņojums par atteikumu” ir nosūtīts vai iesniegts atteikuma tiesību izmantošanas termiņā uz SIA «STUDIO FREESTYLE» elektroniskā pasta adresi info@hip-hop.lv;
 • Piegādātās preces – patērētājs 14 dienu laikā no “paziņojuma par atteikumu” nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas nogādā vai nosūta SIA «STUDIO FREESTYLE» saņemtās preces;
 • Patērētāja atbildība – patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas;
 • Svarīgi! Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama, tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

Preču atgriešana:

 1. Patērētājam ir tiesības preci atgriest 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad preci esiet saņēmuši.
  • Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā izdevumus par preces atpakaļ nogādāšanu interneta veikalam sedz patērētājs.
  • Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, patērētāja pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci pārdevējam.
  • Precei ir jābūt orģinālajā iepakojumā, precei ir jābūt nelietotai un tādā pašā stāvoklī kādā to saņēmāt.

Preču atgriešanas veidlapa:

 1. Izmantojot atteikuma tiesības, Patērētājs, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, no preces saņemšanas brīža, aizpilda PREČU ATGRIEŠANAS VEIDLAPA – pieejama šeit.
  • Preču atgriešanas veidlapai, Patērētājs pievieno preču iegādes apliecinošus dokumentus un nosūta tos uz SIA «STUDIO FREESTYLE» elektroniskā pasta adresi: info@hip-hop.lv.
  • Preču atgriešanas veidlapas oriģināls jāpievieno kopā ar preci, kuru vēlaties atgriest, preču atgriešanas laikā.

Naudas atgriešana:

SIA «STUDIO FREESTYLE», pēc atgrieztās preces saņemšanas – nosūtīs patērētājam elektronisko pastu, ka SIA «STUDIO FREESTYLE» ir saņēmis atgriezto preci no patērētāja.

Pēc preces saņemšanas SIA «STUDIO FREESTYLE» 1 (vienas) darba dienas laikā pārbauda preces iepakojumu un atbilstību preču atgriešanas politikai.

Pēc atgrieztās preces parbaudes, patērētājs saņems elektroniskā pasta vēstuli no SIA «STUDIO FREESTYLE», kurā SIA «STUDIO FREESTYLE» norādīs (A vai B):

A] Prece atbilst preču atgriešanas politikai un, 3(triju) darba dienu laikā, patērētājam tiks veikta par preci samaksātā naudas atgriešana.

B] Prece neatbilst preču atgriešanas politikai, kam tiks pievienoti skaidrojums, kādēļ SIA «STUDIO FREESTYLE» atsakās pieņemt preci atpakaļ.

OBLIGĀTI!

Patērētājam veicot preces atgriešanu, jāpievieno maksājumu apliecinoši dokumenti (to kopijas).

Ja, patērētājam ir radušies jautājumi, neskaidrības vai nepieciešama sīkāka konsultācija par preču atgriešanas noteikumiem – sazinies ar mums:

Rakstots uz elektroniskā pasta adresi: info@hip-hop.lv vai zvanot uz mob.t.alr.Nr.: +371 29 258 686

Groza