Sīkdatņu politika

Sīkdatņu izmantošanas noteikumos ir www.tribal.lv interneta vietnē aprakstīta sīkdatņu izmantošana, sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī internetvietnes lietotāja tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši lietotāja vajadzībām.

KAS IR SĪKDATNES?

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Sīkdatne ir ļoti mazs teksta fails, kas ievietots interneta lietotāja cietajā diskā. To ģenerē tīmekļa lapu serveris, kas būtībā ir dators, kas darbina tīmekļa vietni. Sīkdatne ietverto informāciju iestata serveris, un serveris to var izmantot ikreiz, kad lietotājs apmeklē vietni. Sīkfailu var uzskatīt par interneta lietotāja identifikācijas karti, kas norāda tīmekļa vietnei, kad lietotājs ir atgriezies.

KĀDIEM MĒRĶIEM SIA «STUDIO FREESTYLE» IZMANTO SĪKDATNES?

  • Lai uzlabotu tribal.lv vietnes lietošanu, sīkdatnes paātrina un atvieglo lietotāju un tīmekļa vietņu mijiedarbību.
  • Pielāgotu tribal.lv vietnes funkcionalitāti, balstoties uz lietotāja vēlmju vai reģistrācijas detaļu turpmākajam apmeklējumam.
  • Iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
  • Lietotāju autentifikācijai;
  • Gadījumā, ja lietotājs ir SIA «STUDIO FREESTYLE» pakalpojumu klients, lai parādītu lietotāja vajadzībām pielāgotus pakalpojumus
  • Lai piedāvātu citu SIA «STUDIO FREESTYLE» piedāvājumus, apmeklējot SIA «STUDIO FREESTYLE» mājaslapu.

Sīkdatnes tiek izmantotas un glabātas tikai un vienīgi iepriekšmenēto nolūku vajadzībām. Sīkdatnes tiek glabātas datora cietajā diskā. Sīkdatnes nevar piekļūt cietajam diskam, tāpēc Sīkdatnes nevar nolasīt citu informāciju, kas saglabāta cietajā diskā, vai iegūt lietotāja e-pasta adresi utt. Sīkdatnes satur un pārsūta serverim tikai tik daudz informācijas, cik lietotāji paši ir izpauduši noteiktai tīmekļa vietnei.

SĪKDATŅU INFORMĀCIJAS NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

SIA «STUDIO FREESTYLE» izmanto sīkdatnes www.tribal.lv vietnes paredzētajiem mērķiem un nenodod sīkdatnes trešajām personām.

SĪKDATŅU VEIDI

Nepieciešamās sīkdatnes Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus e-veikalā, pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu. Funkcionālās sīkdatnes Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles (piemēram – valodas iestatījumu), lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Statiskas sīkdatnes Statistikas sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarot to ērtāk lietojamu. Statistikas sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Mērķa (reklāmas) sīkdatnes Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus piedāvājumus.

CIK ILGI TIEK GLABĀTAS SĪKDATNES?

SIA «STUDIO FREESTYLE» glabā lietotāja apstirpinātās sīkdatnes tik ilgi, cik tas nepieciešams sīkdatņu mērķa izpildīšanai, ja vien likumā nav noteikts citādi. Sīkdatņu glabāšanas ilgums tiek organizēts saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu.

SĪKDATŅU KONTROLE

Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 7.1 panta pirmajā daļā izvirzīts nosacījums, ka sīkdatnes drīkst izmantot, tikai ja iegūta attiecīgā abonenta vai lietotāja piekrišana. Apmeklējot www.tribal.lv vietni, lietotājam tek izcelta sīkdatņu apstiprināšana, kurā lietotājam ir iespēja pielāgot sīkdaņu politiki jeb: Apstiprināt visas sīkdatnes Noraidīt visas sīkdatnes Izvēlēties pielāgojamās sīkdatnes

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja lietotājam ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties ar SIA «STUDIO FREESTYLE», reģistrācijas Nr. 40003727145, juridiskā adrese: Ierēdņū 2-19, Rīga, Latvija, LV-1013, Zvanot uz mob.tālr.Nr.: +37129258686 vai rakstot uz e-pastu: info@hip-hop.lv.

Groza